Od 1.1.2022 je základná výška poistenia v sume 161,95 € mesačne.

V prvých troch rokoch sú príspevky vypočítané na báze základného minimálneho poistného vo výške mesačne 161,95 € (platné od 1.1.2022), ktoré sa uhrádzajú kvartálne so splatnosťou k 28.2., 31.5., 31.8. a 30.11. v sume určenej konkrétnym výmerom 485,85 €. Počnúc obdobím začínajúcim 4. rokom od začatia podnikania sa príspevok (poistné) vyráta z vymeriavacieho základu, ktorý o 3 roky predchádza roku, za ktorý sa poistné platí (napr. poistné za rok 2021 sa vyráta z vymeriavacieho základu z roku 2018). O výške predpísaných príspevkov a o ich následnom zúčtovaní je záujemca povinný sa samostatne informovať, lebo ich konečná výška sa určuje až dodatočne. Z tohto dôvodu je potrebná včasná tvorba rezerv! V povinnom poistení je zahrnuté zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a zaopatrenie SZČO.