Na základe Vašej rakúskej živnosti sa stávate samostatne zárobkovo činnou osobou v Rakúsku a preto ste povinní odvádzať odvody do sociálnej poisťovne v Rakúsku (SVS). Tieto odvody sa uhrádzajú v aktuálne platnej výške raz kvartálne na základe šeku, ktorý Vám SVS pošle poštou na adresu miesta výkonu opatrovateľskej činnosti v Rakúsku alebo na Vašu slovenskú adresu. Peniaze na odvody v základnej výške Vám vypláca klient spolu s odmenou za výkon činnosti opatrovania, preto odporúčame pravidelne si z tejto sumy odkladať príslušnú časť, ktorá sa týka preplatenia odvodov.

UPOZORNENIE: Dovoľujeme si Vás upozorniť na dôsledné dodržiavanie predpísaných platieb do SVS, nakoľko v prípade dlhodobého neplatenia odvodov Vám hrozia sankcie, exekúcia, dokonca až vyhostenie z krajiny a zákaz výkonu činnosti.