Dohodnutá odmena za vykonané činnosti Vám bude vyplatená bezhotovostným prevodom na Váš bankový účet resp. v hotovosti na konci turnusu priamo od klienta.