Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s prepravcom, ktorý disponuje vlastným vozovým parkom, vyzdvihne Vás priamo v mieste bydliska a odvezie Vás na miesto výkonu opatrovateľskej činnosti. Zároveň Vás pri ukončení turnusu odvezie späť na Vašu domácu adresu.