Áno, klient z nemecky hovoriacej krajiny Vám prepláca cestovné náklady v plnej výške, čo budete mať aj zmluvne dohodnuté.