Áno, naša spoločnosť má pre Vás pripravené rôzne varianty opatrovania, pričom o zaradení do jednotlivého variantu vždy rozhoduje kombinácia vzdelania, praxe, Vašich skúseností a jazykových znalostí nemeckého jazyka. Jedným z týchto variantov je aj variant pre začínajúce opatrovateľky, ktoré majú ukončený opatrovateľský kurz v rozsahu aspoň 200 teoretických hodín a ovládajú základy nemeckého jazyka.