Áno, čo sa týka výpisu z registra trestov, pri začínajúcich opatrovateľkách je vždy nutný úradne preložený originál nie starší ako tri mesiace. Takisto doklad o vzdelaní, resp. o absolvovaní opatrovateľského kurzu je nutné doložiť buď v dvojjazyčnej forme alebo musí byť úradne preložený. Aby ste sa vyhli zbytočným výdavkom na úradné preklady, ktoré nebudete potrebovať, odporúčame Vám, aby ste si dokumenty dávali preložiť až po rozhovore s nami, kedy Vás budeme presne inštruovať o tom, ktoré doklady musíte mať preložené úradne a ktoré nie.

UPOZORNENIE: Na základe našich doterajších skúsenosti si dovoľujeme Vás upozorniť, aby ste si dávali pozor na to, komu zaplatíte za preklad dokumentov. Úradný preklad je vždy zviazaný trojfarebnou šnúrkou a má okrúhlu, tzv. „úradnú“ pečiatku so znakom Slovenskej republiky.