Áno, čo sa týka výpisu z registra trestov, je vždy nutný úradne preložený originál nie starší ako tri mesiace. Takisto doklad o vzdelaní, resp. o absolvovaní opatrovateľského kurzu je nutné doložiť buď v dvojjazyčnej forme alebo musí byť úradne preložený. Aby ste sa vyhli zbytočným výdavkom na úradné preklady, ktoré nebudete potrebovať, odporúčame Vám, aby ste si dokumenty dávali preložiť až po osobnom pohovore u nás, kde Vám presne povieme, čo musí a čo nemusí byť úradne preložené.

UPOZORNENIE: Na základe našich doterajších skúsenosti si dovoľujeme Vás upozorniť, aby ste si dávali pozor na to, komu zaplatíte za preklad dokumentov. Úradný preklad je vždy zviazaný trojfarebnou šnúrkou a má okrúhlu, tzv. „úradnú“ pečiatku so znakom Slovenskej republiky.