V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať naše
personálne referentky na telefónnom čísle

0918 362 966

v týchto pracovných dňoch a časoch:
utorok: od 13.00 do 16.00 
streda: od 13.00 do 16.00 
piatok: od 13.00 do 14.30 

Ľudmila Fiľová
personálna manažérka
filova@tmtpartners.sk

Michaela Babíková
personálna referentka
babikova@tmtpartners.sk

Katarína Palesch
personálna referentka
palesch@tmtpartners.sk

TMT partners s.r.o.
Levočská 1, 080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 36782459
IČ DPH: SK2022383517

Tel./fax: 051/749 59 93
mobil: 0918 362 966

Reg. v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
odd. Sro, vložka číslo: 18652/P

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s., Bratislava
IBAN: SK94 1100 0000 0026 2701 9257
BIC: (SWIFT) TATRSKBX

Pracovná doba:
pondelokpiatok
od 8.00 do 16.30 hod.