Požiadavky pre výkon činnosti opatrovania v Rakúsku

Základnou podmienkou pre vykonávanie činnosti opatrovania v Rakúsku je potrebná kvalifikácia v oblasti zdravotníctva, t.j. platný certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu. Certifikát vystavuje Slovenský červený kríž alebo inštitúcie sprostredkujúce opatrovateľský kurz akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, alebo Ministerstvom školstva SR. Zdravotné sestry svoju kvalifikáciu preukazujú maturitným vysvedčením zo Strednej zdravotníckej školy, vyšší zdravotnícky personál platným diplomom o ukončení štúdia.

Ako postupovať pri hľadaní vhodného miesta prostredníctvom našej spoločnosti

1. Zaregistrujte sa v časti registrácia (nie je povinné).rakusko

2. Telefonicky kontaktujte naše personálne referentky na telefónnom čísle 0918 362 966.

3. Dohodnite si termín pohovoru.

4. Ak ešte nemáte otvorenú rakúsku živnosť, budeme od Vás potrebovať:

 • originál výpisu z registra trestov – nesmie byť starší ako 3 mesiace,
 • certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu s počtom min. 200 teoretických hodín,
 • lekárske potvrdenie o tom, že ste schopný/á pracovať ako opatrovateľský personál v zahraničí,
 • životopis v nemeckom jazyku – profesijný, štruktúrovaný,
 • fotografiu,
 • občiansky preukaz.

5. Ak už máte otvorenú rakúsku živnosť, budeme od Vás potrebovať:

 • referenciu od predchádzajúceho klienta (telefonický kontakt na opatrovanú osobu resp. rodinného príslušníka),
 • kópiu rakúskej živnosti,
 • kópiu Verständigung – miesto, kam živnosť bola preložená naposledy,
 • certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu,
 • potvrdenie o platení odvodov v Rakúsku,
 • lekárske potvrdenie o tom, že je ste schopný/á pracovať ako ako opatrovateľský personál v zahraničí,
 • životopis v nemeckom jazyku – profesijný, štruktúrovaný,
 • fotografiu,
 • občiansky preukaz,
 • kópiu e-card.

6. Pohovor prebieha buď osobne alebo telefonicky formou rozhovoru, overujú sa Vaše znalosti nemeckého jazyka, preveruje sa Vaša odbornosť a zisťujú sa osobnostné črty.

7. Pred podpísaním samotnej zmluvy máte vymedzený dostatočný časový priestor na jej dôkladné preštudovanie a ste podrobne informovaní o podmienkach spolupráce s našou spoločnosťou.

Máte záujem? Využite možnosť bezplatnej registrácie

Registrácia