Požiadavky pre výkon činnosti opatrovania v Nemecku

Záujemca o výkon činnosti opatrovania v Nemecku vykonáva tieto činnosti na slovenskú živnosť. Pre tieto účely je potrebné v Sociálnej poisťovni na Slovensku požiadať o vydanie formulára E 101/PD A1 určeného pre vyslanie samostatne zárobkovo činných osôb na územie iného členského štátu  EÚ. Okrem možnosti využitia inštitútu vyslania je živnostník povinný oznámiť zmenu štátu výkonu činnosti na tlačive – Registračný list fyzickej osoby.

Ako postupovať pri hľadaní vhodného miesta prostredníctvom našej spoločnosti

1. Zaregistrujte sa v časti registrácia.

2. Telefonicky kontaktujte naše personálne referentky na telefónnom čísle 0918 362 966.nemecko1

3. Dohodnite si termín osobného pohovoru.

4. Na pohovor si so sebou prineste:

  • referenciu od predchádzajúceho klienta (telefonický kontakt na opatrovanú osobu resp. rodinného príslušníka),
  • kópiu slovenskej živnosti (ak ju máte založenú),
  • certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu s počtom min. 200 teoretických hodín – originál a jednu kópiu,
  • lekárske potvrdenie o tom, že ste schopný/á pracovať ako opatrovateľský personál v zahraničí,
  • životopis v nemeckom jazyku – profesijný, štruktúrovaný,
  • fotografiu,
  • občiansky preukaz + 3 kópie.

5. Osobný pohovor prebieha formou rozhovoru, overujú sa Vaše znalosti nemeckého jazyka, preveruje sa Vaša odbornosť a zisťujú sa osobnostné črty.

6. Po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru nasleduje inštruktáž, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v základných otázkach, ktoré sa týkajú výkonu opatrovateľských činností v nemecky hovoriacich krajinách.

7. Pred podpísaním samotnej zmluvy máte vymedzený dostatočný časový priestor na jej dôkladné preštudovanie a ste podrobne informovaní o podmienkach spolupráce s našou spoločnosťou.

8. Na pohovore sa snažíme vytvoriť pokojnú, vyrovnanú atmosféru, preto nie je dôvod na obavy.

Máte záujem? Využite možnosť bezplatnej registrácie

Registrácia