Opatrovanie seniorov v Nemecku 

Požiadavky pre výkon činnosti opatrovania v Nemecku

Záujemca o výkon činnosti opatrovania v Nemecku vykonáva tieto činnosti na slovenskú živnosť. Pre tieto účely je potrebné v Sociálnej poisťovni na Slovensku požiadať o vydanie formulára E 101 SK určeného pre vyslanie samostatne zárobkovo činných osôb na územie iného členského štátu  EÚ. Okrem možnosti využitia inštitútu vyslania je živnostník povinný oznámiť zmenu štátu výkonu činnosti na tlačive - Registračný list fyzickej osoby.

Ako postupovať pri hľadaní vhodného miesta prostredníctvom našej spoločnosti

1. Zaregistrujte sa.

2. Telefonicky nás kontaktujte v konzultačných časoch na telefónnom čísle 0918 362 966

utorok: od 13.00 do 16.00 
streda: od 13.00 do 16.00 
piatok: od 13.00 do 14.30  

3. Dohodnite si termín osobného pohovoru.

4. Na pohovor si so sebou prineste:

  • referenciu od predchádzajúceho klienta (telefonický kontakt na opatrovanú osobu resp. rodinného príslušníka),
  • kópiu slovenskej živnosti,
  • certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu s počtom min. 200 teoretických hodín – originál a jednu kópiu,
  • lekárske potvrdenie o tom, že ste schopný/á pracovať ako opatrovateľský personál v zahraničí,
  • životopis v nemeckom jazyku – profesijný, štruktúrovaný,
  • fotografiu,
  • občiansky preukaz + 3 kópie.

 

5. Osobný pohovor prebieha formou rozhovoru, overujú sa Vaše znalosti nemeckého jazyka, preveruje sa Vaša odbornosť a zisťujú sa osobnostné črty.

6. Po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru nasleduje inštruktáž, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v základných otázkach, ktoré sa týkajú výkonu opatrovateľských činností v nemecky hovoriacich krajinách.

7. Pred podpísaním samotnej zmluvy máte vymedzený dostatočný časový priestor na jej dôkladné preštudovanie a ste podrobne informovaní o podmienkach spolupráce s našou spoločnosťou.

8. Na pohovore sa snažíme vytvoriť pokojnú, vyrovnanú atmosféru, preto nie je dôvod na obavy.

Najnovšie voľné miesta:

0628 - Opatrovateľka s certifikáto...

Miesto práce: Kapfenberg 8605
Dátum nástupu: 11.07.2015
Dĺžka turnusu: 28 dní

0627 - Opatrovateľka s praxou, cert...

Miesto práce: Wettmannstätten 8521
Dátum nástupu: 09.07.2015
Dĺžka turnusu: 14 dní

0626 - Opatrovateľ s certifikátom,...

Miesto práce: Königstetten 3433
Dátum nástupu: 07.07.2015
Dĺžka turnusu: 14 dní

Vyberte si z ostatných voľných miest