V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať naše
personálne referentky na telefónnom čísle

0918 362 966

alebo mailom na tmt@tmtpartners.sk

TMT partners s.r.o.
Levočská 1, 080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 36782459
IČ DPH: SK2022383517

Mobil: 0918 362 966

Reg. v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
odd. Sro, vložka číslo: 18652/P

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s., Bratislava
IBAN: SK94 1100 0000 0026 2701 9257
BIC: (SWIFT) TATRSKBX

Stránkové hodiny:
pondelok: od 09.00 do 15.00
utorok: od 09.00 do 15.00
streda: od 09.00 do 15.00 
štvrtok: od 09.00 do 15.00
piatok
: od 09.00 do 15.00