Opatrovateľská činnosť prostredníctvom našej spoločnosti v nemecky hovoriacich krajinách

Prečo spolupracovať práve s nami?

 • Poskytujeme opatrovateľskú činnosť v nemecky hovoriacich krajinách.
 • Na trhu v tejto oblasti pôsobí naša spoločnosť už od roku 2009.
 • Registrácia a osobný pohovor sú bezplatné.
 • Poskytujeme kompletné informácie o rodine.
 • Pre doplnenie informácií dostávate kontakt na svoju striedajúcu opatrovateľku.
 • Do jednej rodiny sú zaradené dve opatrovateľky s rovnakou praxou a rovnakou úrovňou znalostí nemeckého jazyka.
 • Dohodnutú odmenu Vám rodina v Rakúsku vypláca bezhotovostne na Váš bankový účet resp. v hotovosti.
 • Sme Vám nápomocní pri vybavovaní úradných záležitostí v Rakúsku.
 • Pozastavenie, resp. zrušenie rakúskej živnosti vykonávame len na základe písomnej žiadosti opatrovateľky.
 • Po dobu našej činnosti máme pozitívne referencie ako od našich klientov (opatrovaných osôb, resp. ich rodinných príslušníkov), tak i zo strany opatrovateliek a opatrovateľov.
 • Zabezpečujeme úradné preklady všetkých potrebných dokumentov do nemeckého jazyka.
 • Naša spoločnosť spolupracuje výlučne len so slovenskými opatrovateľkami.
 • Pre naše spolupracujúce opatrovateľky sme v prípade neodkladného problému k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.