Zákonná lehota na vyplatenie rodinných prídavkov z Rakúska je pol roka od podania žiadosti. Ak však budete počas tejto doby meniť miesto výkonu činnosti, proces riešenia rodinných prídavkov sa značne predĺži, nakoľko každá zmena miesta výkonu opatrovateľských činností má za následok aj presun zložky na novo príslušný finančný úrad, ktorý preberá Vašu agendu a zároveň mu plynie nová polročná lehota.