Nakoľko máme rôzne varianty opatrovania, aj dĺžka turnusov je rôzna. V ponuke máme 14-dňové turnusy, pričom to vždy závisí od konkrétnej ponuky a požiadaviek klienta. Zoznam aktuálne voľných miest nájdete aj na našich internetových stránkach v časti „Ponuky opatrovania“.