Po zapísaní Vašej živnosti do živnostenskej komory v Rakúsku Vám bude automaticky pridelené aj číslo zdravotného poistenia a vystavená karta E-card, na základe ktorej Vám bude poskytovaná zdravotná starostlivosť v Rakúsku. Zdravotná starostlivosť na Slovensku Vám bude poskytovaná na základe formulára E 106, ktorý obdržíte od sociálnej poisťovne v Rakúsku (SVS).