Nakoľko našim klientom garantujeme, že náš personál je dôkladne preverený, osobný pohovor je ideálny spôsob. Avšak vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu v súčasnej dobe umožňujeme aj telefonický pohovor, prípadne pohovor prostredníctvom iných komunikačných technológií.