Nakoľko našim klientom garantujeme, že náš personál je dôkladne preverený, osobný pohovor je nutný. Každého záujemcu potrebujeme spoznať osobne, preveriť jeho znalosti, skúsenosti, ale aj osobnostné črty. Umožňujeme však aj pohovor prostredníctvom Skypu.