Nakoľko našim klientom garantujeme, že náš personál je dôkladne preverený, osobný pohovor je ideálny spôsob. Umožňujeme však aj telefonický pohovor, prípadne pohovor prostredníctvom iných komunikačných technológií.