Ak si platíte pripoistenie k základnému poisteniu minimálne pol roka, vzniká Vám nárok na preplatenie krátkodobej práceneschopnosti. Ak si pripoistenie neplatíte, máte nárok len na podporu pri dlhodobo pretrvávajúcej chorobe, čiže až od 43. dňa pracovnej neschopnosti.