Nakoľko opatrovateľská činnosť je vykonávaná na živnosť, neexistuje žiaden limit pre osobné voľno. Keďže sa jedná o 24 hodinovú starostlivosť, nárok na osobné voľno je vhodné si vopred dohodnúť s objednávateľom, aby v budúcnosti nevznikali zbytočné nedorozumenia.