Povinnosť viesť elektronickú evidenciu a vydávať potvrdenia o platbách v hotovosti z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) Vám vzniká vtedy, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  • ročný obrat je viac ako 15.000,- € a zároveň
  • hotovostný obrat (platby prijímané v hotovosti) je viac ako 7.500,- €.

V prípade opatrovateliek sa za ročný obrat považuje príjem za opatrovanie + SVS + cestovné + vecný príjem za stravu a ubytovanie.

Ak počas roka prekročíte obe hranice obratov, povinnosť viesť elektronickú registračnú pokladňu Vám vzniká od začiatku štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli uvedené obraty prekročené.

Musíte si teda sledovať svoje príjmy počas celého roka. Ak bude predpoklad, že za aktuálny rok dosiahnete obrat 15.000,- € a chcete sa vyhnúť povinnosti evidovať tržby v ERP, musíte si mzdu nechať vyplácať prevodom na účet tak, aby ste nedosiahli hotovostný obrat 7.500,- €. Túto zmenu, teda prevod peňazí na účet, však musíte urobiť už vopred, nie až keď budete mať dosiahnutý obrat 15.000,- €.

V prípade, že ste si istá, že uvedenú hranicu 15.000,- € za rok nedosiahnete, nemusíte nič meniť a peniaze si môžete naďalej nechať vyplácať v hotovosti.